BRAND
PACK SIZE
COUNTRY OF ORIGIN
HALAL
PRICE

Seasonings

AJI-NO-MOTO
AJINOMOTO
20pkt x 1kg
INDONESIA
No
6tub x 2.25kg
MALAYSIA
No
5pkt x 500g
JAPAN
NO
CAJUN SEASONING (NO MSG)
MCCORMICK
6tub x 510g
CAJUN STYLE CHICKEN
HELA
16pkt x 1kg
6 pkt x 1kg
MALAYSIA
YES
6tub x 2.25kg
MALAYSIA
YES
6tub x 1kg
MALAYSIA
No
6tub x 1kg
MALAYSIA
YES
6tub x 1kg
MALAYSIA
YES
12pkt x 750g
MALAYSIA
No
HON DASHI
SHIMAYA
10box x 1kg
JAPAN
No